کاتچین بازیگر بیماری معمای شاه سرطان استخوان

کاتچین: بازیگر بیماری معمای شاه سرطان استخوان سرطان استخوان بازیگر نقش مصدق

گت بلاگز اخبار گوناگون چرا بعضی از مردم از سوار شدن بر «ترن هوایی» لذت می برند؟

مازوخیسم یا خودآزاری یک پدیده ی روانشناختی است که به موجب آن فرد در هنگام دریافت شکنجه ها و آسیب های معنوی و جسمی لذت می برد و احساسات خوشایندی را تجربه می کند.

چرا بعضی از مردم از سوار شدن بر «ترن هوایی» لذت می برند؟

چرا بعضی از مردم از سوار شدن بر «ترن هوایی» لذت می برند؟

عبارات مهم : احساس

مازوخیسم یا خودآزاری یک پدیده ی روانشناختی است که به موجب آن فرد در هنگام دریافت شکنجه ها و آسیب های معنوی و جسمی لذت می برد و احساسات خوشایندی را تجربه می کند. در رولر کاسترها این احساسات با وحشت مرتبط است..

شهر بازی ها اغلب بزرگترین و هیجان انگیزترین رولر کاسترها (ترن های هوایی) را طراحی می کنند که با اقبال گسترده ای از سوی کوچک و بزرگ مواجه می شود. ولی سؤال این است که آیا بعضی مردم با وجود ترسناک بودن به سوی این ادوات و ابزارهای بازی کشیده می شوند؟

چرا بعضی از مردم از سوار شدن بر «ترن هوایی» لذت می برند؟

به نظر می رسد که بعضی از مردم به خصوص هیجان طلب ها از سوار شدن بر روی رولر کاسترها لذت می برند لیکن با احساسات فیزیکی و جسمانی وحشت آمیز مواجه می شوند، در حالیکه می دانند خطری آنها را ترساندن نمی کند، احساس ترسی آمیخته با احساس امنیت.

مازوخیسم یا خودآزاری یک پدیده ی روانشناختی است که به موجب آن فرد در هنگام دریافت شکنجه ها و آسیب های معنوی و جسمی لذت می برد و احساسات خوشایندی را تجربه می کند.

برخی از روانشناسان بر این باورند که این لذت بردن از چنین وسیله ای می تواند یک نشانه ی منفی بوده و بر «مازوخیسم خوش خیم» دلالت کند.

در رولر کاسترها این احساسات با وحشت مرتبط هست. در این زمینه مثال های دیگری وجود دارد. لذت بردن از فیلم های ژانر وحشت و یا ترسناک، خوردن فلفل های تند آزاردهنده به شکل افراطی نیز می توانند در این مجموعه قرار بگیرند. رولر کاسترها جهت بعضی از افرادی که به ورزش های افراطی، ترسناک و پرمخاطره می پردازند یک لذت و سرگرمی است.

چرا بعضی از مردم از سوار شدن بر «ترن هوایی» لذت می برند؟

تابناک باتو

واژه های کلیدی: احساس | ترسناک | ترسناک | احساسات | ترن هوایی | هیجان انگیز | اخبار گوناگون

چرا بعضی از مردم از سوار شدن بر «ترن هوایی» لذت می برند؟

چرا بعضی از مردم از سوار شدن بر «ترن هوایی» لذت می برند؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs