کاتچین بازیگر بیماری معمای شاه سرطان استخوان

کاتچین: بازیگر بیماری معمای شاه سرطان استخوان سرطان استخوان بازیگر نقش مصدق

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تصویر ، یادداشت شهاب حسینی جهت انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرآنلاین، شهاب حسینی هم در پیج اینستاگرام منتسب به خود، از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.

تصویر ، یادداشت شهاب حسینی جهت انتخابات ریاست جمهوری

یادداشت شهاب حسینی جهت انتخابات ریاست جمهوری/ عکس

عبارات مهم : یادداشت

شهاب حسینی اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رای می دهد.

به گزارش خبرآنلاین، شهاب حسینی هم در پیج اینستاگرام منتسب به خود، از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.

تصویر ، یادداشت شهاب حسینی جهت انتخابات ریاست جمهوری

این بازیگر نوشت: «با یاد خدای حی و حاضر و ناظر بر پندار، گفتار و کردار ما. هم میهنان و بستگان عزیز، فهیم، صبور و غیورم در خانواده بزرگ کشور عزیزمان ایران زمین همواره در شرایط آینده سازی چون انتخابات ریاست جمهوری، پای اهل هنر و فرهنگ هم خواه ناخواه به شرایط موجود باز می شود و پیرو همین مطلب در این روزها این عضو کوچک خانواده نیز مکرر از جانب ستادهای انتخاباتی هریک از کاندیداهای محترم دعوت به اعلام حمایت شدم ولی مایل بودم بعد از اتمام برنامه های مناظره نامزد های محترم و دیدن و شنیدن دیدنی ها و گفتنی هایشان به عنوان یک ایرانی حاضر در عرصه هنر که رویکرد و نگاه سیاسی اش مورد پرسش جامعه ای است که در آن زیست می کند، طی این یادداشت، تحلیلیِ کوتاه و نظر فکری و قلبی خود را با هموطنانم در میان بگذارم.

از آنجا که در مسیر نیل به اهدافی که موجب تعادل و در نهایت تعالی جوامع و ملت ها می گردد، چهار سال زمانی کافی جهت به بار نشستن درخت امید و اعتدال نیست. به نظر می رسد گزینش درست و منطقی، دادن وقت و اعتماد دوباره به کسانی هست، که دولتشان وارث دو دوره دولتی بود که زیر ساخت ها و بنیان های اقتصادی و فرهنگی و سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران را با تغییراتی منفی و بعضاً جبران ناپذیر مواجه ساخته بود.

به گزارش خبرآنلاین، شهاب حسینی هم در پیج اینستاگرام منتسب به خود، از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.

لذا شاید عملکرد بافایده دولت فعلی را بشود مشمول بر دو بخش دانست. دو دوره دو ساله که دو سال اول را به بازسازی و مرمت دوباره زیر ساخت های مذکور و دو سال دوم را بعد از رسیدن به نقطه صفر محور اعداد از چند پله منفی که شرایط کشور به آن کم کردن کرده بود، به شروع حرکت و پی ریزی های دوباره در جهت ثبات و امنیت کشور که ضامن و شرط مهم و زمینه ساز رشد و توسعه سرزمین میباشد،اختصاص داده اند.

بنابراین، دستاوردهای این دولت به مثابه نو نهالی از نو است که سر از خاک برآورده. حال، این تصمیم با ما است که از این نهال جهت به بار نشستن، حمایت و حفاظت کنیم، یا به سیاق هر دولتی که طی این سال ها دستاوردهای دولت پیش از خود را از ریشه برکند تا خود نهالی از نو بکارد، که باز تا به آستانه شکوفایی رسید، بار نداده از ریشه برکنده شود، ما همچنان با دهانی باز و چشمانی منتظر در انتظار به بار نشستن درخت تنومند عزت، رشد، شکوفایی، سلامت و سعادت سرزمینی باشیم که هر باغبانش در پی بنا نهادن نهال مورد پسند و سلیقه خود در آن است و شاهدی بر این احوال که بازتاب هر عملکردی از سوی دولتمردان مستقیماً در جامعه روی نشان می دهد.

مجالی بر تحلیل مناظره ها در این چند سطر نیست که همگان خود بر آن واقف و عاقلند. ولی پندار این عضو کوچک خانواده بزرگ کشور عزیزمان ایران زمین، بر این باور است که طبعاً در شرایطی که رییس جمهور محترم، جناب آقای دکتر روحانی طی چهار سال گذشته زیاد معطوف به موارد و مصالح کلان کشور در ابعاد منطقه ای و جهانی بوده اند، طبعاً و شاید زیاد موارد اجرایی در امور داخلی کشور، در تقسیم کارهای کلان مملکتی، بر عهده معاونت اول محترم ایشان جناب آقای جهانگیری بوده است.

تصویر ، یادداشت شهاب حسینی جهت انتخابات ریاست جمهوری

و حال که به همت ملت و دولتِ آقای دکتر روحانی، کشور از ثبات و امنیت منطقه ای برخوردار بوده و حال که به نظر می رسد چهار سال آینده، سال های متمرکز بر امورات داخلی هست، ندای درونی بر آمده از منطق و عاطفه توامان در اندیشه این هم میهن کوچک، میل قلبی مرا به حمایت از دولت اعتدال و استمرار اعتماد به عهد میان مردم و آقای دکتر روحانی که چهار سال پیش بسته شد سوق می دهد آیا که صداقت، دلسوزی و آرزوی بزرگ خواهی را در ایشان بیش از دیگر رقبایشان احساس کردم

لذا با امید به خدا، در روز انتخابات، در حالی که بلور نازک اعتماد خویش را در جهت باور بر آینده سرزمینم به کاندیدای مورد نظرم جناب آقای دکتر حسن روحانی اهدا می کنم، جهت حمایت از ایشان پای صندوق رای حاضر خواهم شد، و رای خود را به امانت به صندوق خواهم سپرد.

به گزارش خبرآنلاین، شهاب حسینی هم در پیج اینستاگرام منتسب به خود، از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.

با یاد و امید به پروردگار یکتا.

همراه با ارادت و احترام به مردم عزیز و متین سرزمینم.»

تصویر ، یادداشت شهاب حسینی جهت انتخابات ریاست جمهوری

واژه های کلیدی: یادداشت | انتخابات | سال آینده | حسن روحانی | شهاب حسینی | دکتر روحانی | یادداشت شهاب حسینی | انتخابات ریاست جمهوری

تصویر ، یادداشت شهاب حسینی جهت انتخابات ریاست جمهوری

تصویر ، یادداشت شهاب حسینی جهت انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs