کاتچین بازیگر بیماری معمای شاه سرطان استخوان

کاتچین: بازیگر بیماری معمای شاه سرطان استخوان سرطان استخوان بازیگر نقش مصدق

گت بلاگز اخبار اجتماعی «سربازان فراری خودمعرف» به هیچ وجه بازداشت نمی‌شوند / سردار کمالی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به نیروهای مسلح اعلام شده است است که به هیچ وجه سربازان فراری خودمعرف را بازداشت نکنند و در یگان بمانند

«سربازان فراری خودمعرف» به هیچ وجه بازداشت نمی‌شوند / سردار کمالی

سردار کمالی: «سربازان فراری خودمعرف» به هیچ وجه بازداشت نمی شوند

عبارات مهم : سرباز

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به نیروهای مسلح اعلام شده است است که به هیچ وجه سربازان فراری خودمعرف را بازداشت نکنند و در یگان بمانند تا پرونده ارزش در دادگاه نظامی بررسی و حکم مورد نیاز از سوی دادگاه صادر شود.

سردار موسی کمالی (رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح) در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که جهت سربازان فراری خودمعرف چه تسهیلاتی در نظر گرفته می شود، گفت: هنگامی که سرباز پیس از آخر مدت معینی که جهت مرخصی رفته، بازنگردد یا از پادگان خارج شده است و بازنگردد، سرباز فراری محسوب شده است و مرتکب جرم شده است است و بعد از دستگیری یا معرفی باید پرونده آن در دادسرای نظامی بررسی شود.

وی ادامه داد: در صورتی که پرونده این افراد در دادسرای نظامی بررسی نشود، یگان های نظامی و نیروهای مسلح قادر به بکارگیری این افراد نیستند.

«سربازان فراری خودمعرف» به هیچ وجه بازداشت نمی‌شوند / سردار کمالی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در صورتی که سربازان فراری خود را معرفی کنند، دستور بازداشت این افراد کنسل شده است و پرونده این افراد جهت بررسی به دادگاه ارسال می شود. قاضی دادگاه نیز با توجه به اینکه فرد پشیمان شده است و خود را معرفی کرده هست، تلاش می کند؛ حداقل مجازات را که تعلیقی هست، جهت او در نظر بگیرد.

سردار کمالی با بیان اینکه مجازات سربازان فراری خود معرف تخفیفی هست، تصریح کرد: به نیروهای مسلح اعلام شده است است که به هیچ وجه سربازان فراری خودمعرف را بازداشت نکنند و در یگان بمانند تا پرونده ارزش در دادگاه نظامی بررسی و حکم مورد نیاز از سوی دادگاه صادر شود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به نیروهای مسلح اعلام شده است است که به هیچ وجه سربازان فراری خودمعرف را بازداشت نکنند و در یگان بمانند

وی تاکید کرد: احکام صادره جهت سربازان فراری خودمعرف عموما تخفیفی و تعلیقی بوده و حداقل مجازات مشمول بر حال این افراد می شود.

واژه های کلیدی: سرباز | پرونده | دادگاه | سربازان | نیروهای مسلح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs